Montering testen mondt uit in ouderwetse kijksessie

Vandaag via MP een facelift van mijn Celestron AS-GT montering in huis gehaald. Het was redelijk helder, dus meteen het “star-align” met de Nexstar+ controller uitgeprobeerd en dat ging meteen goed (dat maak je ook niet vaak mee). Op de montering zat mijn 120/1000 achromaat. Het uitlijnen eindigde bij Cor Carolis, dus die dubbel had ik meteen te pakken.

Daarna de GoTo getest. Eerst M63. Een klein neveltje met een helder pitje. Vlak naast een zwak maar geïsoleerd sterretje, dus makkelijk terug te vinden bij meerdere vergrotingen. Structuur zag ik niet, maar wel een uitgebreide vlek. Ik besloot Leeuw in het zuiden op te zoeken en vond achtereenvolgens M65 en M66. Die waren vrij goed te doen, met duidelijke heldere kerntjes en ronde vormen. Ik probeerde M61, maar die ontging me. M49 was duidelijk met een wat langgerektere vorm. M84 en M86 waren goed te zien. Eerst was ik wat teleurgesteld; ik zag vage vlekjes met een wat heldere binnenkant. Ik hoopte wat vormen of misschien wel armen te zien, maar achteraf blijken het allebei elliptische stelsels... dus.

Daarna ging ik wat dubbelsterren af. Eerst Algieba. Twee prachtige gouden ogen met diffractieringen. Dezelfde kleur, een ietsje zwakker dan de ander. Via Regulus (snapte niet helemaal wat nu precies de dubbelster daar was) kwam ik bij Iota Leonis. Dat is een dubbelster met 1.7” scheiding. Met mijn 6,5 mm hd60 en Televue 2x barlow (~300x) zag ik in de diffractieringen rond het geelwitte hoofdsterretje een hardnekkig oranje-bruin rondje zitten. Toch wel een van de hoogtepunten van de avond.

Na Leeuw weer terug naar Grote Beer. Ik probeerde M81/82, maar die zaten al achter mijn dakgoot. Daarom naar M97. Met een cls filter en een 14mm Plössl zag ik duidelijk het ronde wolkje. De oogjes van de Uil kon ik niet zien. Ik denk dat daarvoor iets meer opening nodig is en/of een iets betere avond. M108 een vaag puntje als nabij object.

Via Castor (wat een gapend gat ineens na Iota Leonis!) en M35 (wat een genot met een afgekoelde refractor en een kwaliteitsoculair!) als dessert, zette ik de telescoop in de “home position” en begon het afbreken.

Een leuke kleine sessie en met een persoonlijk record wat betreft het scheiden van een dubbelster (volgens mij nog niet eerder <2” gedaan) en 3 nieuwe Messier objecten (M49/84/86) ook heel efficient te noemen
 

Klaas Schermer

Stofdeeltje
Zelf heb ik sinds kort een montering van Celstron, de Nexstar+ met GoTo via een Handcontroler. Ik kom een paar ongegrijpelijke passsages tegen in de handleiding. Als jij ervaring hebt met dit apparaat zou ik je graag een paar vragen voorleggen. Je mag me ook bellen: 0636419542.
 

Klaas Schermer

Stofdeeltje
Hallo "Mars" die sterren kijkt in de stad! Hier een paar problemen:

1. Onder "Two Star Align" staat onder punt 2 dat ik de pijlknopjes moet gebruiken, nadat de montering naar de eerste gekozen ster is gedraaid, om de geselecteerde ster in het centrum van mijn zoeker te krijgen en dat ik daarna op ENTER moet drukken. Als ik na het 'slewen' op ENTER druk gebeurt er echter niets, en herhaalt de display dat ik de ster moet centreren en daarna op ENTER drukken!
Daaronder staat: "The display will instruct you to center the star in the field of view of the eypiece." (Dit staat dus ook al daarboven onder punt 2.) Maaar nu staat daarna: "When the star is entered (ik neem aan dat bedoeld wordt: 'centered'), press ALIGN to accept this star as your first alignment star". Dat werkt wel! Dus waar maak ik me zorgen over? Omdat daaronder vetgedrukt de volgende tekst staat:'
"Important: When moving the telescope, remember to always finish slewing using the UP and RIGHT direction buttons on the hand control to eliminate any mechanical backlash in the gears." Wat wordt hier bedoeld? Beide knoppen tegelijk indrukken? Steeds na elke beweging van de telscoop naar een object?

2. Als ik de telescoop naar een object beweeg met de pijltjesknoppen, dan volgt de telescoop daarna het gekozen object. Maar druk ik vervolgens op ENTER dan zwiept de telescoop direct snel naar een andere positie! Waarom? Hoe stop ik "volgen"?

3. Ik vind het jammer dat de controller niet steeds de declinatie en rechteklimmig weergeeft bij de positie van de telescoop en bij het bewegen van de telesoop. . Of mis iik een weggetje daarheen?
 
@Klaas Schermer over star align met een Celestron controller:

1. Zorg dat je zoeker goed uitgelijnd is met het beeld door je oculair. Gebruik hiervoor een heldere ster, planeet, de maan, of overdag een object >~800 meter ver weg.
Gebruik bij het alignen een oculair met een beetje fatsoenlijke vergroting (niet te gek, maar ook geen overzichtsoculair).

2. Zet je montering zo goed mogelijk uitgelijnd neer. Bij voorkeur met de poolzoeker, of met drift alignment, tenminste als je accuraat wilt volgen. (Dit staat los van het slewen/de Goto.)

3. Controleer de locatie en datum/tijd met de hand controller. Let er op dat de datum in Amerikaans format kan zijn (mm/dd/jjjj) en controleer of Daylight Saving op “Yes” staat (nu wel, na eind september op “No”). De locatie wordt in Noorderbreedte, Westerlengte getoond. Let op dat we in NL op +5 graden zitten of op E(ast) 5 en op +52 N(orth).

4. Kies voor 3-star align en kies de eerste ster die je vanuit je locatie kunt zien. De montering slewt naar wat hij als locatie van die ster beschouwt. Centreer de ster eerst IN JE ZOEKER en druk op “Enter” op de hand controller. Centreer daarna de ster in je oculair. Een kruisdraadoculair werkt natuurlijk het beste. Druk op “Align”.

Herhaal dit voor de tweede en derde ster.
Je kunt zelfs nog een 4e ster toevoegen.

Als je afsluit staat er zoiets als “alignment successful”.

5. Test de goto door in de lijst een andere felle ster of een Messier object te kiezen (M13 of M27 op dit moment bijv.). Als alles goed is, slewt de montering daarheen en moet het object in het blikveld van je oculair staan.

——
Het is inderdaad beter om bij het centreren van de ster in het oculair te eindigen door de ster naar het midden te bewegen met de pijl naar rechts en naar boven (zolang je de richting niet hebt omgekeerd) en dus niet met het bewegen van de ster naar de uiteindelijke plek door de pijl naar links of naar beneden te gebruiken. Dat helpt backlash te verminderen. Echt reuze belangrijk is dit ook weer niet!

—-
Als je op “Enter” drukt gaat de montering automatisch naar het laatst gekozen object van de
Goto. Dus stel je deed een goto naar M27 en bent daarna zelf lekker gaan sturen naar de Coathanger, maar drukt onderweg per ongeluk op “Enter”, omdat die knopjes nu eenmaal zo ¥$*^% dicht op elkaar zitten, dan tuf je dus weer naar m27.
=> er gaat niets stuk. Irritant is het wel.

Een slew onderbreken doe je volgens mij o.a. door op “back/cancel” te drukken, maar volgens mij ook met de pijltjes.
—-
Volgens mij is er een menu item “Show RA-Dec” ergens.
 
Aanvulling op de uitleg van Sterren kijken in de stad:

Klaas Schermer stelt een paar specifieke vragen over de bediening van de Nexstar+ handcontroller.
Ik heb dezelfde controller en moest in het begin wennen aan een paar eigenaardigheden die Klaas ook noemt.

1. Het klopt dat je op ENTER moet drukken als de geselecteerde ster in het centrum van de zoeker staat (hoeft overigens niet supernauwkeurig gecentreerd te zijn; het gaat erom dat de ster ergens in het beeldveld van de telescoop verschijnt). Na het drukken op ENTER gebeurt er niets, want dan moet je door het oculair van de telescoop kijken en zelf de ster met de pijltjestoetsen naar het midden van het beeldveld verplaatsen. Gebruik hierbij je oculair dat de hoogste vergroting geeft. Ster in het midden? Dan op ALIGN drukken.
Herhaal deze procedure met de andere uitlijnsterren. Hoewel deze procedure "Two Star Align" heet, krijg je het beste resultaat met twee sterren aan de westelijke hemel en twee tot vier sterren aan de oostelijke hemel.

De opmerking "When moving the telescope, remember to always finish slewing using the UP and RIGHT direction buttons on the hand control to eliminate any mechanical backlash in the gears" kun je vergeten als je alleen visueel waarneemt. Backlash is alleen relevant voor fotografen die nauwkeurig willen volgen. De knoppen hoeven waarschijnlijk niet tegelijk ingedrukt te worden (mag wel).

2. Als je naar een object bent gegaan met de pijltjesknoppen is er geen enkele reden om op ENTER te drukken. Als je dat toch doet, zwiept de telescoop volgens een voorgeprogrammeerd algoritme (d.w.z. via een omweg) naar het vorige object dat je met goto had bezocht.

3. Declinatie en rechte klimming weergeven: druk op MENU en scroll naar de optie Get RA-Dec. Althans, zo werkt het op mijn Nexstar+ met Advanced VX montering.
 
Bovenaan Onderaan