Meteorite That Fell in 1969 Still Revealing Secrets of the Early Solar System - Scientific American

Ray 0118

Carbo
Fragmenten van een chemisch primitieve meteoriet die in 1969 in de buurt van Murchison, Australië, is geland, zijn al lang bekend om een verscheidenheid aan interessante verbindingen, waaronder tientallen aminozuren, te herbergen. Maar naarmate de analysetechnieken verfijnder worden, blijft de Murchison-meteoriet nog meer diversiteit en complexiteit in het vroege zonnestelsel onthullen, en nieuw werk van een team van Europese onderzoekers vormt daarop geen uitzondering.In de studie, die zal worden gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences, hebben analytisch chemicus Philippe Schmitt-Kopplin van het Helmholtz German Research Center for Environmental Health in München en zijn collega's gebruik gemaakt van hoge-resolutie massaspectrometrie om te kijken naar het organische (op koolstof gebaseerde) gehalte van drie Murchison-monsters. De groep vond meer dan 14.000 unieke moleculaire samenstellingen, of verzamelingen van atomen, in de monsters; er kunnen 50.000 of meer van dergelijke samenstellingen zijn, als rekening wordt gehouden met de beperkte omvang van de massaspectrometrieanalyse. En omdat elke verzameling atomen op verschillende manieren kan worden gerangschikt, schatten de auteurs dat er miljoenen verschillende organische verbindingen in de meteoriet kunnen zitten.

Veel onderzoekers hebben de chondrietische meteoriet geanalyseerd op aminozuren en andere mogelijke voorlopers van leven, omdat sommige theorieën beweren dat het leven op aarde begon met de levering van prebiotische organische verbindingen vanuit de ruimte via asteroïden of kometen. Schmitt-Kopplin zegt dat hij en zijn collega's een minder gerichte benadering hebben gekozen om te proberen de volledige chemische complexiteit van de meteoriet te ontsluiten en daarmee de chemische complexiteit van het vroege zonnestelsel. "Wat we hieruit hebben gezien is dat we zoveel signalen hadden als we nog nooit eerder in een ander monster hebben gezien," zegt hij. "Zelfs in aardolie heb je echt complexe materialen, maar niet noodzakelijkerwijs zo complex als dit."

Daniel Glavin, astrobioloog bij het NASA Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md., die niet heeft bijgedragen aan de laatste studie, heeft gewerkt aan Murchison en andere meteorieten om te zoeken naar mogelijke voorlopers van het leven dat mogelijk vanuit de ruimte op Aarde is aangekomen. "Ik denk dat de kwestie van diversiteit en complexiteit in de chemie iets is dat al een tijdje bekend is met meteorieten," zegt Glavin. "Ik denk niet dat we wisten dat het zo complex was, zoals wat ze laten zien.Murchison is een populaire meteoriet voor studie, mede omdat ongeveer 100 kilo van zijn steenachtige fragmenten snel werden verzameld in 1969 en dus niet veel te lijden hadden van aardse besmetting. Het draagt de handtekening van het zonnestelsel van rond de tijd van de vorming van de zon, ongeveer 4,6 miljard jaar geleden. "Het is echt een van de eerste condensaten van het vroege zonnestelsel," zegt Glavin. "Dit spul bevriest in feite een record van de vroegste chemie die plaatsvindt in het zonnestelsel waar we toegang toe hebben."

Glavin en zijn collega's hebben hetzelfde succes gehad in het toepassen van moderne analytische benaderingen van de Murchison-meteoriet in een gerichte zoektocht naar verbindingen die relevanter zijn voor het leven... "Het toont echt de voordelen aan van het hebben van deze monsters en ze te houden tot er nieuwe, meer geavanceerde technieken komen om ze te analyseren", zegt Glavin.

Hij merkt op dat het tijd zal kosten om specifieke verbindingen aan te passen aan de potentieel miljoenen chemische soorten in de Murchison-meteorieten. "Het is spannend, maar het maakt me ook bang", zegt Glavin. "We hebben veel werk te doen om zelfs maar te doen alsof we begrijpen wat dit spul is."
 
Bovenaan Onderaan