Lichten bij sportvelden altijd toegestaan?

ArnoM

Donateur
We maken ons erg druk om kassen, datacentra enz. maar hoe zit het eigenlijk met sportvelden?
Voetbalvelden, hockey, rugbyvelden en tennisbanen maken ook veelvuldig gebruik van verlichting. Ok, die gaat bijna altijd wel weer om 23.00uur uit, maar de uren ervoor maken ze best wel licht.

Is daar nog regulering voor? En hoe zit het met de uitspraak van de hoge raad over dat afstand niet geldt als je last hebt van lichtvervuiling? Geldt dat ook hier?
 

schoenmaker

Didymos
Ik ben erg geïnteresseerd in dit draadje... Precies in het meest interessante stuk hemel zit voor mij ook zo'n kasbouwer die in de volksmond voetbalclub genoemd wordt.

Overigens ben ik het niet eens met de stelling dat de lichten om 23.00 uit gaan. De sportvelden om mij heen zijn soms tot veel later nog bezig (nou ja, verlicht). Degene die ik hiervoor noemde dus de gehele nacht.

Zie ook dit draadje: https://www.astroforum.nl/threads/de-heilige-gloed-van-fc-twente.1374741/
 
We maken ons erg druk om kassen, datacentra enz. maar hoe zit het eigenlijk met sportvelden?
Voetbalvelden, hockey, rugbyvelden en tennisbanen maken ook veelvuldig gebruik van verlichting. Ok, die gaat bijna altijd wel weer om 23.00uur uit, maar de uren ervoor maken ze best wel licht.
Goeie vraag, @ArnoM!

Op de website van het Kenniscentrum Infomil is een samenvatting van de regels voor sportvelden en kassen te vinden.

Sportveldverlichting moet uitgeschakeld zijn:
  • tussen 23.00 uur en 07.00 uur
  • als er geen sport wordt beoefend
  • als er geen onderhoud plaatsvindt

De details zijn te vinden in het Activiteitenbesluit milieubeheer en Richtlijn Lichthinder.

Wat niet genoemd wordt op die site, maar ook nog van belang kan zijn:

1. het bestemmingsplan
Hoge lichtmasten mogen alleen gebouwd worden als het bestemmingsplan het toelaat. De gemeente kan voorwaarden opnemen in het bestemmingsplan (maximale hoogte van lichtmasten, maximale lichtsterkte en begin- en eindtijd van verlichting). Een kwestie van lokale politiek. Als een bestemmingsplan eenmaal is vastgesteld, kun je er weinig meer aan veranderen. Wie invloed wil hebben op een bestemmingsplan, moet pro-actief te werk gaan. Dus gebruik maken van inspraakmogelijkheden als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Of, nog beter, zelf gemeenteraadslid worden, maar niet iedereen heeft die ambitie. ’s Avonds vergaderen botst ook met de hobby.:confused:

2. het veroorzaken van hinder kan onrechtmatig zijn
Wie last heeft van licht, kan naar de rechter stappen (niet gratis) en eisen dat een eind wordt gemaakt aan de hinder.
Het kan lastig zijn de rechter te overtuigen van de hinder.

En hoe zit het met de uitspraak van de hoge raad over dat afstand niet geldt als je last hebt van lichtvervuiling? Geldt dat ook hier?
Het zijn twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die uitspraken is voor het eerst erkend dat je belanghebbende kunt zijn als je een paar kilometer van de lichtbron woont, ook als je de lichtbron (lampen) niet rechtstreeks ziet. In die uitspraken is ook voor het eerst duidelijk geworden dat vergunningverleners de Richtlijn Lichthinder niet naast zich neer mogen leggen.

Daarmee is de strijd nog niet gewonnen, maar het is een begin. De overheid mag niet klakkeloos weigeren je bezwaar in behandeling te nemen alleen maar omdat je verder dan het eind van de straat woont.

Er is ook een minder gunstige uitspraak over een amateurastronoom die alleen in het weekend ging waarnemen bij een vriendin en DAN last had van lichthinder. De rechter vond dat je alleen recht van spreken hebt als je vanaf je woonplek last hebt van licht. Soms is het een beetje dom om te zeggen dat je niet bij je vriendin woont.

Wat geeft meer licht: sportvelden of kassen?
Kijk en vergelijk:
DSC00107 Westland.jpg
 
Laatst bewerkt:
Bovenaan Onderaan