Aankondiging

Samenvouwen
Nog geen aankondiging momenteel

Het ontstaan van het heelal voor beginners

Samenvouwen
Dit onderwerp is gesloten.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Alles wissen
nieuwe berichten

  Het ontstaan van het heelal voor beginners

  In navolging op dit topic heb ik een stukje geschreven over de oerknal.

  Eigenlijk weet niemand precies hoe ons heelal ontstaan is en waarom. De meest aanvaarde theorie is echter die van de Big Bang, oftewel de oerknal. In het stukje zal ik dan ook diverse aspecten belichten. Het is echter bij lange na geen compleet verhaal en is echt alleen bedoelt als een soort introductie voor beginners.

  Heb je vragen over dit onderwerp, dan kun je ze in dit topic plaatsen.


  Wil je zelf in begrijpelijke taal iets vertellen over bijvoorbeeld de zwaartekracht of een ander onderwerp, open dan gerust een nieuw topic!

  Eerder is al gepost: Snaartheorie voor beginners
  Vuja De': the strange feeling you get that nothing has happened before.
  http://www.everyoneweb.com/demelzaramakers/

  #2
  Omtrent de oerknal bestaat veel onduidelijkheid. Niemand weet of de oerknal daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, wat er toen gebeurde en hoe de oerknal tot stand kwam. Er bestaan diverse theorieën over de ontstaanswijze van ons universum, maar de huidige theorieën wijzen erop dat de oerknal de meest waarschijnlijke is.

  Volgens de huidige metingen is ons heelal 13,7 miljard jaar geleden ontstaan. Hier ga ik voor het gemak dan ook maar even vanuit. Men is erin geslaagd de ‘kosmische film’ terug te draaien tot 2 seconden na de oerknal, verder is het ze tot dusver niet gelukt. Over de eerste twee seconden van de geboorte van ons heelal, weten we dus nagenoeg niks.
  Ook over de oorzaak is vrij weinig bekent. Zolang wij niet helemaal terug kunnen gaan naar het allereerste begin, tasten we in het duister en zijn we aangewezen op theorieën.
  Branen

  Een mogelijke oorzaak van de oerknal zou een botsing tussen zogenaamde branen kunnen zijn. Dit zou meteen verklaren waar de materie vandaan kwam. Branen kunnen (potentiële) universa zijn en bevinden zich in een multiversum. Het is moeilijk je zoiets voor te stellen, maar je zou branen kunnen vergelijken met sperziebonen. In die “bonen” zitten zaden, die de branen (universa) voorstellen.
  Deze branen zouden onderling kunnen botsen waarbij ze energie overdragen en zo kunnen de universa onderling groeien en krimpen. Als een botsing hard genoeg gebeurt, zou er een nieuw universum geboren kunnen worden, door middel van een oerknal.  Botsende branen hoeven niet per definitie een nieuw heelal te vormen. Ze kunnen in alle denkbare soorten aanwezig zijn. Van piepkleine heelalletjes tot ‘oneindig’ grote reuzen-heelallen. Maar, de kans dat er een vergelijkbaar heelal ontstaat is erg klein. Denk je maar eens in: als er ietsje meer anti-materie ontstaan was tijdens de oerknal, dan waren wij er niet geweest. De kans is dus minimaal, maar we praatten over een ruimte die zo ontzettend groot is, dat zelfs de dingen met de kleinste kans voor zullen komen. Zoals ons heelal zouden er ontelbaar veel kunnen zijn, maar er zijn er nog veel en veel meer die niet te vergelijken zijn met het onze.

  Vroeger dacht men dat er niets buiten de aarde was. Toen dachten ze dat het ophield na ons zonnestelsel. Daarna kwam de melkweg en nu ons heelal. Dus waarom zou er buiten het heelal niets meer zijn?


  Was het heelal er altijd al?

  Men heeft het er vaak over dat ruimte en tijd tijdens de oerknal begonnen. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Ruimte en tijd hadden er al kunnen zijn, als een ‘oneindig’ iets. Dan krijg je het volgende: er kan dan niet 1 plaats geweest zijn waar de oerknal plaats heeft gevonden. Je zou geen plek kunnen aanwijzen van: daar ontstond het allemaal. De oerknal zou overal in de ruimte plaatsgevonden hebben als ruimte en tijd inderdaad al bestonden.  Cyclus?

  Een andere mogelijkheid is dat het heelal er altijd al is geweest. Dat het een eeuwige cyclus is van iets dat uitdijt en krimpt, uitdijt en weer krimpt. Bij het uitdijen vormt zich de materie zoals we die kennen. Vervolgens ontstaan er sterren, sterrenstelsels enzovoorts. De materie raakt steeds verder verspreid over het uitdijende heelal waarna uiteindelijk sterren sterven en er geen nieuwe meer ontstaan doordat de materie verspreidt is over het immens grote heelal.

  Ook over wat er dan gebeurt bestaan verschillende theorieën. De uitdijing zal bijvoorbeeld eeuwig doorgaan waarbij het heelal ‘leeg’ is (en wellicht zal ‘scheuren’), omdat de materie te verspreid is om nieuwe hemellichamen te kunnen vormen.
  Een andere theorie beweert dat de uitdijing zal stoppen en niet meer krimpt of groter wordt.

  En nog een andere theorie zegt dat er uiteindelijk een einde komt aan de uitdijing, waarna het heelal weer gaat krimpen. Zie dit als het tegenovergestelde van wat er gebeurt tijdens de uitdijing: materie komt weer dichter bij elkaar waarbij zich sterren zullen vormen. Het heelal wordt heter en heter terwijl het dichter naar elkaar toe komt. Uiteindelijk wordt het zo heet dat materie ‘verdwijnt’ en het heelal ondoorzichtig wordt en het hele proces zal eindigen in een omgekeerde oerknal.  Tijdens de oerknal kwam er zoveel energie vrij dat de temperatuur ontzettend hoog opliep en de dingen zich niet gedroegen zoals ze zich behoren te gedragen. Een simpel voorbeeld. Stel, je hebt nog nooit van water of waterijs gehoord en je krijg twee glazen. In 1 glas zit ijs, in het andere water. Je zou nooit, zonder hulpmiddelen, erachter kunnen komen dat het om dezelfde stof gaat. Water kent dus vele verschijningsvormen (vast, vloeibaar en gasvormig) die niet op elkaar lijken. Zo zal dat ook zijn met de velden (zwaartekracht etc.), de materie enzovoorts kunnen zijn gebeurt in die eerste seconden van de geboorte van ons heelal. Niet zoals water van uiterlijk kan veranderen natuurlijk, maar het is ermee te vergelijken. Juist omdat het heelal in die eerste 2 seconden zo gruwelijk heet was, kan men er tot dusver niet achterkomen wat er gebeurt is.
  Na de afkoeling begon het heelal uit te dijen en ontstond de materie en uiteindelijk het heelal zoals wij dat kennen.
  Vuja De': the strange feeling you get that nothing has happened before.
  http://www.everyoneweb.com/demelzaramakers/

  Commentaar


   #3
   Leuk artikel Demelza, dankje
   "So if you see the stars tonight, then tell me what they say."

   Commentaar


    #4
    verder wel een leuk overzicht Demelza.

    maar kvrees dat dit ook weer zal ontaarden, ondanks dat je strak artikel dat zelf grafisch de pagina enkel al serieuzer maakt.

    Maar je geeft ook aan in je eerste post.. Niemand weet hoe het heelal precies onstaan is en Waarom!
    Dus alles kan quasi nog, en er mogen dan veel geleerde mensen met theorïeen bezig zijn, het zijn theoriën van mensen met bepaalde geloven of juist zonder bepaalde geloven, die nog steeds niet meer kunnen doen dan onderzoeken met steeds complexere meetapparatuur die steeds meer dingen kan laten zien die we zelf niet kunnen waarnemen (en niet enkel sterrenwaarnemen bedoel ik dan) en op basis daarvan vergaande calculaties en theorieën ontwikkelen die hinten in een bepaalde richting.

    Het menselijk brein en lichaam is anders ook een gesophisticeerd en hoog complex meetinstrument. het is eigenlijk alles wat we extern bouwen ineen het is alles zusammen we bouwen gewoon grotere extensies van onderdelen van onszelf om meeer te kunnen waarnemen.
    En gedachten, verbeelding en fantasie zijn volgens mij erg complexe berekeningen uit die sensorische informatie van onszelf.
    want ik denk dat we met hersengolven ook nog lang niet klaar zijn en daar nogal eens van zouden kunnen verschieten.
    dus je mag de output van deze machines (mensen) zonder al die meetapperatuur niet onderschatten. ook al is ze niet onderbouwd met toestanden als e=mc2 of duizenden andere wiskundige formules.

    wiskunde is wel ergens ook een talent en kan dingen analyseren en ontrafelen, het kan verandering in ontwerpen brengen maar het kan onmogelijk alleen een antwoord geven op de vraag wat en waarom is dit?

    dat is heel de grap van van het Hitchikers to the galaxy verhaal, allerlei mensen op zoek naar wat het is en waarom het is en dan komt er een wiskundige of computer die zegt het antwoord = 42
    Ja Big fucking deal!!! nou en .

    maar goed in age of aquarius toestanden heb ik nu ook wel geen zin @verklaar

    Uiteindelijk zullen wel enkel mensen die het quadrivium aan wetenschappen beoefenen een antwoord kunnen gaan bieden op de vraag
    grammatica-retorica-meetkunde-logica-rekenen-muziek-astronomie.
    Maar ik weet niet of er veel zijn die uiteindelijk genoeg van alles beheersen of de juiste vraag stellen, wat iets is, is een andere vraag dan hoe zit het in elkaar, en door uit te zoeken hoe het werkt kan je wel in de richting komen maar je mag het geheel niet uit het oog verliezen.

    ik denk dat onze huidige maatschappij niet genoeg zijn best doet om mensen die aanleg voor dit alles ten volle te kunnen laten ontplooien. Op topuniversiteiten pogen ze wel zulke studenten te creeëren maar tegenwoordig is dat voor topbedrijven en niet voor metafysische antwoorden te kunnen geven.
    verder stimuleert men ook totaal niet genoeg interesse in de mensen om met om het even van welk van die materie bezig te zijn... consumptie & entertainment heeft de overhand genomen.

    Desondanks geen enkel brein onderschatten hoe bevuild het ook is,
    iedereen kan op iets stoten, en elke computer in elk van onze hoofden maakt andere berekening op basis van andere gegevens. en ze kunnen allemaal ergens een uitkomst bieden.

    En als er al ooit iemand zou achter komen of een team van mensen, wat het is en hoe het zit, moet je nog een antwoord kunnen formuleren waar heel de wereldbevolking vrede mee moet nemen en kunnen begrijpen!
    sjonge sjonge, daar wordt je niet blij van.

    Ik spreek me hier en daar een beetje tegen omdat ik denk wat ik wil zeggen is dat natuurlijk is exacte wetenschap nodig om bepaalde gebieden te onderzoeken en ontrafelen maar dat 1 enkele tak geen antwoord gaat vinden, en ze mogen het gevoel en het geloof niet onderschatten, exacte wetenschap bouwt aan de zintuigen die moeten nu een connectie vinden met elkaar en het denken,het gevoel en het collectief bewustzijn om een uitkomst te bieden. om als emotioneel intelligent wezen dit leven en heelal te kunnen begrijpen.

    Ik zeg het je Douglas Adams was on to something.

    en bernd adams zegt wel te rusten ik ga slapen. t'is laat
    Quelle horreur !
    Requiem pour un twister.

    Commentaar


     #5
     Reacties op Verklaar zijn bij deze verwijderd.
     Vuja De': the strange feeling you get that nothing has happened before.
     http://www.everyoneweb.com/demelzaramakers/

     Commentaar


      #6
      Origineel geplaatst door Demelza
      Men is erin geslaagd de ‘kosmische film’ terug te draaien tot 2 seconden na de oerknal, verder is het ze tot dusver niet gelukt.
      Volgens mij is dat niet helemaal waar. Het is inmiddels wel duidelijk dat het heelal in de eerste 10^-30 seconden ofzo een inflatieperiode heeft doorgemaakt (bedacht door Alan Guth). Dat zorgde ervoor dat het waarneembare heelal in korte tijd met tenminste een factor 10^28 in straal toenam, en mogelijk veel meer (minimaal 10^28 is nodig om de vlakheid(?) (flattness), isotropie en homogeniteit van het heelal te verklaren). Ik ben geen kosmoloog en wil niet zeggen dat alle details over die inflatieperiode bekend zijn (dat zijn ze voor het huidige tijdperk ook niet), maar volgens mij is redelijk duidelijk hoe de ruimtetijd zich globaal moet hebben gedragen in die periode. Ik geloof dat het moment waarvoor de experts in het duister tasten eerder ergens rond 10^-43 seconden ligt (een Planck-tijd). Een Planck-tijd is de typische tijdschaal waarop de quantummechanica niet meer geldig is. Een Planck-tijd is ook de leeftijd van het heelal waarop de zwaartekracht zich zou hebben moeten afgesplitst van de andere krachten.
      Only the true messiah denies his divinity

      Commentaar


       #7
       Ho! Ik volg je even helemaal niet. Ik heb nooit wiskunde gehad, dus de berekeningen gaan me even mijn pet te boven....
       Ze zijn al verder dan die 2 seconden?
       Vuja De': the strange feeling you get that nothing has happened before.
       http://www.everyoneweb.com/demelzaramakers/

       Commentaar


        #8
        Sorry, dat was niet mijn bedoeling. De stukjes met '^' zijn niet zozeer formules, als wel notaties voor hele grote of hele kleine getallen. Ik zal ze kort toelichten, en een 'vuistregel' geven voor de niet-wiskundigen (ben ik zelf ook ;-)). Het symbool '^' wordt vaak gebruikt voor 'tot de macht' (wanneer er geen TeX in de buurt is). Dus 3^2 = 3x3 (tweemaal het getal 3 met zichzelf vermenigvuldigd) = 9, 2^3 = 2x2x2 = 8 (driemaal het getal 2 met zichzelf vermenigvuldigd).

        Voor grote getallen gebruiken we (in ons tientallig stelsel) vaak 'tien tot de macht zoveel'. Bijvoorbeeld: 10^3 = 10x10x10 = 1000, 10^6 = 10x10x101x0x10x10 = 1000000. Je ziet nu snel 2 belangrijke eigenschappen naar voren komen:
        i) 10^10 is veel korter dan 10000000000.
        ii) 10^6 is een 1 met 6 nullen, 10^10 een 1 met 10 nullen, enz. Als ik 10000000000000000000000000000 schrijf, moet je 2 keer de nullen tellen om precies te weten hoeveel nullen er staan en hoe groot het getal dus is, anders zit je een factor 10 fout. Als ik 10^28 schrijf, weet je het meteen: 28 nullen.
        Kortom, voor grote getallen geldt de vuistregel: 10^n staat voor een 1 met n nullen.

        Voor kleine getallen geldt een soortgelijke regel. Het gaat dan weer om een getal met veel nullen, maar nu begint het getal met een nul staat er achter de eerste nul een komma: b.v. een duizendste = 1/1000 = 0,001. Een miljoenste = 1/1000000 = 0,000001. Merk op dat er in beide gevallen evenveel nullen staan (voor duizend/duizendste 3, voor een miljoen(ste) 6). Het blijkt dat je een duizendste kunt schrijven als 'tien tot de macht min drie', dus 10^-3 = 0,001 = 1/1000. 10^-6 is dus 0,000001, enzovoorts.
        De vuistregel voor kleine getallen is dus: 10^-n staat voor 'nul komma nul-nul-nul... een', met dus in totaal n nullen, en achter de eerste nul een komma.

        De reeks getallen: 10^-3, 10^-2, 10^-1, 10^0, 10^1, 10^2, 10^3
        is dus gelijk aan: 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000
        (zo zie je dus dat voor getallen dicht bij 1 deze notatie helemaal niet korter is, al wordt dat beter wanneer je superscripts kunt gebruiken).


        Kortom 0,000000000000000000000000000001s is echt heeel kort na het begin van het heelal, maar aangezien een Plancktijd ongeveer 0,0000000000000000000000000000000000000000001s is, is dat nog steeds 10000000000000 Plancktijden na het begin van het heelal.
        In de andere notatie:10^-30s is echt heeel kort na het begin van het heelal, maar aangezien een Plancktijd ongeveer 10^-43s is, is dat nog steeds 10^13 Plancktijden na het begin van het heelal.
        Only the true messiah denies his divinity

        Commentaar


         #9
         Hee! Tof van je dat je het zo begrijpelijk uitlegd!

         Als die cijfers schrokken me een beetje af, maar nu blijkt dat het eigenlijk heel simpel is, als je maar weet hoe je het moet interpreteren. En het is nog leuk ook!

         Thanx!
         Vuja De': the strange feeling you get that nothing has happened before.
         http://www.everyoneweb.com/demelzaramakers/

         Commentaar


          #10
          heey verhaaltje/vraagje,(verbeter me als ik het fout overbreng aub ) de wetenschap zegt dat bij de bigbang alleen waterstof vrijkwam als materie en dat dezewaterstof doormiddel van cohesie samenklonterde tot grote bollen totdat de massa zogroot werd dat de druk in de kern van die bollen reactie/fusie tot gevolg had en dus een ster geboren was, wat ik nu begrepen heb is dat dat waterstof in fusie gaat met zich zelf (1 1H+1 1H=2 2H=1 1 HE helium)
          onze zon bv zet per seconde 700.000.000ton waterstof omzet in 695.000.000 ton helium en 5.000.000ton in gama straling, de zon bestaat voor 75procent uit waterstof en 25 procent uit helium (in massa uitgedrukt zou dit 92.1procent waterstof en 7.8procenthelium dan zou 0,1procent metalen moeten zijn)
          als de waterstof vooraad van de ster opraakt gaat de reactie over op de resteerende helium(2x he=be) tot dat weer opraakt dan gaat de ster weer over op de volgende stof (2xbe=O) enzo verder naar koolstof en dan ijzer, daar houd de reactie op omdat ijzer schijnbaar niet verder in reactie kan, ik last dat als de ster groot genoeg is dat deze ster dan op zichzelf invalt en super nova gaat.

          De vraag is echter waar komen dan de zwaardere elementen zoals bv goud vandaan??

          ik heb wel een paar ideen gelezen hierover maar ik vroeg me af wat jullie denken
          -Meade LXD75 mount
          -Meade 150mm f5
          -Meade 130mm f7.9
          -Meade ETX-70
          -Canon Eos350d

          Commentaar


           #11
           Meest aanvaardde theorie is dat deze ontstaan bij de supernova op het moment dat er een grote hoeveelheid extra energie vrijkomt. Genoeg om wel die energieput te overwinnen.
           Dit is geen undersign.

           Commentaar


            #12
            Origineel geplaatst door Yigal
            Meest aanvaardde theorie is dat deze ontstaan bij de supernova op het moment dat er een grote hoeveelheid extra energie vrijkomt. Genoeg om wel die energieput te overwinnen.
            ja zoiets heb ik idd gelezen dat kort voor het moment van de nova schokgolven door het binnenste van de ster gaan waardoor zwaardere elementen samen geworpen worden tot nieuwe elementen, het zelfde zou gelden voor botsende neutronen sterren dat de krachten grootgenoeg zijn voor fusie van zwaardere materialen,

            wat ik leuk aan dat idee vind is dat als je goud of andere zwaardere elementen vind dat dat materiaal voortgekomen is uit stervende sterren,
            meschien zelf een hele grote voorganger van onze zon die nova is gegaan en dat de "doods" resten daarvan weer onze zon en planeten zijn geworden en alle elementen die we nu kennen,
            dus alles is echt van sterrenstof gemaakt
            -Meade LXD75 mount
            -Meade 150mm f5
            -Meade 130mm f7.9
            -Meade ETX-70
            -Canon Eos350d

            Commentaar


             #13
             Is zelfs zo goed als zeker zo gezien de leeftijd van onze zon.
             Dit is geen undersign.

             Commentaar


              #14
              Origineel geplaatst door redalkmaar
              wat ik leuk aan dat idee vind is dat als je goud of andere zwaardere elementen vind dat dat materiaal voortgekomen is uit stervende sterren,
              Het is ook leuk om te zien dat bijvoorbeeld Berylium (Be) en Borium (B) (element 4 en 5) zo weinig voorkomen in het zonnestelsel vergeleken met bijvoorbeeld Koolstof (element 6). Dit komt goed overeen met de ideeen over de kernfusieprocessen in sterren. Berylium wordt gevormd door twee Helium deeltjes. De Berylium-isotoop die daarbij (hoofdzakelijk) ontstaat heeft een zeer korte vervaltijd. Als er binnen die korte tijd toch nog een heliumkern mee fuseert ontstaat een stabiel koolstofatoom. Deze Berylium-soort zelf kan dus nooit lang bestaan. De vervaltijd is veel korter dan een seconde. De preciese vervaltijd staat in Binas. Wat er nu in het zonnestelsel aan Berylium aanwezig is, is door een ander proces gekomen wat in veel mindere mate plaatsvindt maar wel een stabiele Berylium isotoop geeft.
              Naast de opklimmende volgorde van Waterstof tot IJzer zijn er talloze andere (verval)processen die verschillende elementen en isotopen daarvan kunnen voortbrengen.

              Er staat mij bij dat bij een supernova een deel van de gevormde elementen weer uit elkaar valt tot o.a. neutronen en dat deze met zeer grote snelheid door de buitenlagen van de ster heen schieten. Bij dit neutronenbombardement worden de elementen hoger dan IJzer gevormd.


              De naam 'Big Bang' is trouwens verzonnen door de Britse astronoom Fred Hoyle en was eigenlijk schertsend bedoeld. Hij was namelijk een tegenstander van dit model-in wording- en bleef dat nadat het algemeen geaccepteerd was. Hij geloofde meer in een 'steady state' heelal en 'constante creatie' van materie i.p.v. alles in 1 keer .

              Commentaar


               #15
               Ik begrijp er weinig van , en op het gevaar af dat dit al eerder vermeld is, hier een link naar een site over John Dobson, die het een en ander hierover schrijft.

               http://quanta-gaia.org/dobson/

               grtz, Philip
               We hebben een Black Berry!!

               Meade ETX70
               Meade LXD75 6"Newton

               Commentaar

               Werken...
               X