Aankondiging

Samenvouwen
Nog geen aankondiging momenteel

Higgs-velden

Samenvouwen
Dit onderwerp is gesloten.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Alles wissen
nieuwe berichten

  Higgs-velden

  Kan iemand mij in duidelijke en begrijpelijke taal uitleggen wat Higgs-velden nou precies zijn? Ik weet heel globaal wel wat het is, maar heb toch even een andere uitleg nodig.
  Vuja De': the strange feeling you get that nothing has happened before.
  http://www.everyoneweb.com/demelzaramakers/

  #2
  Ik vermoed dat Henk jou dat heel precies kan vertellen....
  This person attempts not to panic, with the aid of several towels.

  Commentaar


   #3
   Demelza, het Higgsveld is - zoals elk veld - een uitbreiding van één of meer kenmerken in de ruimte. En in dit geval gaat het om de aanwezigheid van een hoeveelheid "energie-korrels" die overal in de ruimte aanwezig zijn.

   Het Higgsveld is een scalair veld en vandaar dat ik de omschrijving "energie-korrel" gebruik want dit betekent dat in iedere "korrel" in de ruimte een bepaalde energie-waarde van het veld aanwezig is. Nu bevinden zich in de ruimte ook nog het zwaartekrachtveld en het electromagnetisch veld dus kan je je het Higgsveld niet voorstellen alsof dit het gehele volume van de ruimte inneemt. Zie het maar als een groot vat dat gevuld is met knikkers: de grootte van iedere knikker stelt dan de lokale grootte van het Higgsveld voor en in de ruimte tussen de knikkers bevinden zich het zwaartekrachtveld en het electromagnetisch veld. Een scalair veld is overigens het eenvoudigste veld dat er bestaat: ieder punt representeert alleen een energie-waarde.

   Het Higgsveld wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor de rustmassa van deeltjes. M.a.w.: de aanwezigheid van een deeltje in de ruimte gaat lokaal gepaard met de afname van de hoeveelheid energie van het Higgsveld. En dat betekent dus dat het deeltje energie heeft "opgezogen" uit het Higgsveld. In werkelijkheid is dit natuurlijk geen "opzuigen" want je kan zo'n deeltje bijvoorbeeld ook beschouwen als een locale vervorming van de aanwezige velden. Het enige wat er mee bedoeld wordt, is dat daar waar in de ruimte een deeltje aanwezig is, het Higgsveld lokaal minder energie bevat. Deze energie, die gebonden is aan dat deeltje, noemen wij rustmassa.

   De hoeveelheid energie in ieder "korreltje" van het Higgsveld is vermoedelijk oneindig groot. Desondanks betekent dit niet dat deze hoeveelheid energie volledig beschikbaar is voor de wisselwerking met de overige "korrels" van het Higgsveld en het volume van het electromagnetisch veld (het zwaartekrachtveld is zo zwak dat deze wisselwerking verwaarloosbaar is t.a.v. het Higgsveld). De marges van de vrij beschikbare hoeveelheid energie worden aan de ene kant bepaald door een "vlak" Higgsveld (geen rustmassa) en anderzijds door de aanwezigheid van een zwart gat (maximale vervorming). Uit dat laatste mag je van mij onmiddellijk concluderen dat een virtueel punt in een zwart gat een gedachtenconstructie is zonder werkelijkheidswaarde. Want... hoe kan zo'n "korreltje" van het Higgsveld opeens zo ver krimpen dat het de grootte heeft gekregen van een virtueel punt? Dit kan dus niet kloppen want zwarte gaten verplaatsen zich gewoon door de ruimte en hebben ook geen oneindig grote energie-inhoud.

   In de situatie dat er geen rustmassa lokaal aanwezig is, is het Higgsveld vlak (alle "korreltjes" hebben dezelfde scalaire waarde). Deze bijzondere toestand veroorzaakt een directe koppeling van zo'n "korreltje" van het Higgsveld met de omliggende "korreltjes" van het Higgsveld. Er is een min of meer star rooster van krachten gevormd: EPR-bruggen of "wormgaten".
   Concentraties van electromagnetische straling kunnen tot de vorming van rustmassa leiden (equivalentie van massa en energie) wat tegelijkertijd lokaal het rooster van EPR-bruggen onderbreekt.

   Hier zie je een mogelijke mechanisme achter een uitdijend heelal zonder "big-bang". Want stel je een ruimte voor zonder rustmassa: een ruimte waarbij het Higgsveld vlak is. Een verdichting van electromagnetische golven die de energie van een "korreltje" van het Higgsveld doet afnemen met slechts 1h (constante van Planck) vernietigt lokaal dit ruimterooster van EPR-bruggen. Anders gezegd: deze vervorming kan uitgroeien van virtueel deeltje tot een echt deeltje met rustmassa.
   Zou de invloed van het ontstaan van dit deeltje op de omringende ruimte zich alleen voortplanten door middel van het electromagnetisch veld dan werd de snelheid "van de zich uitbreidende plek" beperkt door de lichtsnelheid (~300.000 km/s).
   Dankzij de EPR-bruggen kan de vervorming van de ruimte, c.q. de 3 primaire velden, zich veel sneller dan de lichtsnelheid verplaatsen.

   Dit lijkt allemaal gegoochel maar je moet voor ogen houden dat de totale energie overal gelijk is. Wat verandert, is de configuratie.
   Zie het als het oppervlak van een groot meer met kleine kabbelende golfjes: de situatie van electromagnetische golven in een vlak Higgsveld. Worden de golfjes door het samenvallen van toppen en dalen opeens lokaal een stuk groter dan gaat dit - als een bepaalde energiedrempel wordt overschreden - ten koste van de energie van het Higgsveld (er ontstaat rustmassa). Maar op die punten waar het Higgsveld en het electromagnetisch veld aan elkaar gekoppeld zijn (punten van wisselwerking), vindt door het ontstaan van rustmassa een verandering plaats in het krachtenspel binnen het raster van EPR-bruggen.
   Op die plekken kunnen de electromagnetische golven weer leiden tot nieuwe (virtuele) deeltjes. M.a.w.: het heeft iets van een kettingreactie waarbij de energie van een tevoorschijnkomend heelal schijnbaar "uit het niets" verschijnt.
   Alle energie komt hier dus niet uit "een singulier punt" maar is het gevolg van een verandering van configuratie binnen een evenwichtstoestand.

   EDIT Demelza: Ik heb de dubbele post en de reacties daarop verwijderd.

   Commentaar


    #4
    Dank voor je uitleg, Henk. Helaas is dat niet hetgene wat ik zoek. Ik zal even omschrijven wat ik ervan denk te weten:


    Higgs-velden zijn velden net als zwaartekrachtsvelden etc. In de eerste seconden na de oerknal was het heelal erg heet. Zo heet dat de dingen (deeltjes etc) zich heel anders gedroegen als vandaag de dag.

    Deeltjes bezitten verschillende eigenschappen. Zo heb je bijvoorbeeld protonen, neutronen en fotonen. Deze deeltjes hebben een bepaalde massa (fotonen hebben dat niet). Dat maakt ze verschillend van elkaar. Higgs-velden vertragen als het ware de deeltjes, afhankelijk van hun gewicht. Een deeltje met een massa van 1 reist sneller dan een deeltje met een massa van 2. Dit komt dus doordat de Higgs-velden ze vertragen.

    In die eerste fasen na de oerknal, toen het heelal erg heet was, zouden de Higgs-velden zich zo vreemd gedragen hebben dat ze alle deeltjes als gelijk beschouwden. Fotonen werden dus gelijk behandeld, net als protonen en neutronen.
    Men denkt trouwens dat de Higgs-velden tegenwoordig niet meer zo'n belangrijke rol spelen. In de eerste fasen direct na de oerknal, toen ieder deeltje gelijk behandeld werd, echter wel.

    Het bestaan van deze Higgs-velden is nog niet aangetoont, maar er zijn aanwijzingen dat ze wel degelijk bestaan. Higgs-velden zouden bestaan uit Higgs-bosonen. Deze zijn uiteraard ook nog niet waargenomen in de natuur.

    Higgs-velden = kosmologische constante = ether = donkere energie?


    Okee, dit is dus wat ik ervan denk te weten. Wat ik wil weten is waarom deze velden zo'n belangrijke rol gespeeld hebben direct na het ontstaan van het heelal, waarom het van belang was dat de deeltjes gelijk behandeld werden en of ik uberhaupt in de goede richting zit, of dat ik ergens fouten heb gemaakt.

    De technische details heb ik achterwege gelaten, omdat ik ze zelf toch niet begrijp omdat ik de exacte vakken nooit heb gehad op school.
    Vuja De': the strange feeling you get that nothing has happened before.
    http://www.everyoneweb.com/demelzaramakers/

    Commentaar


     #5
     @Henk: Heb jij je post aangevuld? Ik lees dit nu pas.

     Origineel geplaatst door ~Henk~
     M.a.w.: het heeft iets van een kettingreactie waarbij de energie van een tevoorschijnkomend heelal schijnbaar "uit het niets" verschijnt.
     Alle energie komt hier dus niet uit "een singulier punt" maar is het gevolg van een verandering van configuratie binnen een evenwichtstoestand.
     Als ik je goed begrijp, is dat dus een ontstaansverhaal van het heelal waarin ruimte en tijd dus al aanwezig waren?
     Vuja De': the strange feeling you get that nothing has happened before.
     http://www.everyoneweb.com/demelzaramakers/

     Commentaar


      #6
      Ik kan persoonlijk niet zo veel met al die theorieën rond het ontstaan van het heelal uit een singulier punt. Het lijkt mij het meest logisch om de ruimte te beschouwen als een volume dat volledig ingenomen wordt door de 3 primaire velden (Higgsveld, electromagnetisch veld en zwaartekrachtveld).
      In dat geval is het dus niet zo dat na die denkbeeldige "boem" vanuit een singulier punt het heelal tevoorschijn kwam wat resulteerde in het bestaan van ruimte en tijd.
      De 3 primaire velden zijn ruimte-tijd en persoonlijk vind ik dit een aangenaam model dat uitblinkt door zijn eenvoud.

      Commentaar


       #7
       Precies! Dat zou dan betekenen dat het ontstaan van het heelal overal heeft plaatsgevonden, dat je dus niet 1 plek o.i.d. zou kunnen aanwijzen waar hét allemaal begon, nietwaar?
       Ik vind dit trouwens een erg interessante theorie. Jammer dat er zo weinig over te vinden is op internet.
       Vuja De': the strange feeling you get that nothing has happened before.
       http://www.everyoneweb.com/demelzaramakers/

       Commentaar


        #8
        Is dat eigenlijk niet gewoon wat inflatie beschrijft? De uitermate snelle expansie van ons heelal vanuit een eerder bestaande dichte en hete toestand? Het stapje naar de vaak aangehaalde singulariteit op het begin van het heelal ontbreekt in ieder geval bij die theorie. Bij allemaal, eigenlijk.
        The scientific theory I like best is that the rings of Saturn are composed entirely of lost airline luggage. ~ Mark Russell

        A MacBook user!

        Commentaar


         #9
         Als ik je goed begrijp, is dat maar net hoe je het interpreteerd, Brinx. Expansie vanuit 1 punt, of algehele expansie. Tja, het zijn die eerste momenten van van begin van ons heelal. Als we zouden weten wat er in die eerste seconden gebeurt is, dan zou het een stuk makkelijker zijn om er achter te komen wat er nou echt gebeurt is.
         Vuja De': the strange feeling you get that nothing has happened before.
         http://www.everyoneweb.com/demelzaramakers/

         Commentaar


          #10
          Er is geen ruimte-tijd expansie in een heelal waarbij ruimte-tijd synoniem is aan de 3 primaire velden!

          [Alleen binnen de theorie van de big-bang zit alle energie van het heelal samengeperst in één singulier punt dat vervolgens razendsnel expandeert en op deze wijze ruimte-tijd "schept".]

          Iedere gebeurtenis binnen de 3 primaire velden is een gemeenschappelijke verandering van het gehele systeem. De veranderingen voltrekken zich binnen het electromagnetisch veld met de snelheid van het licht en dat laatste geldt ook voor het zwaartekrachtveld (de lichtsnelheid is de universele snelheid van verandering binnen beide velden). Voor het Higgsveld geldt - binnen een lokaal vlak veld - dat optredende spanningsverschillen ogenblikkelijk worden doorgegeven (de snelheid is voor onze begrippen "oneindig groot"). Uiteraard gaat de energieuitwisseling tussen Higgsveld en electromagnetisch veld met ~300.000 km/s (energieuitwisseling in h).

          Een proces dat tot ontwikkeling komt heeft altijd ergens "een kiem" en latere veranderingen staan altijd in relatie tot voorgaande veranderingen. M.a.w.: er gebeurt niet iets "toevallig" en de veranderingen zijn ook nooit ongericht.

          Commentaar

          Werken...
          X