Aankondiging

Samenvouwen
Nog geen aankondiging momenteel

Lichtvervuiling kassen bij Vlijmen

Samenvouwen
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Alles wissen
nieuwe berichten

  Lichtvervuiling kassen bij Vlijmen

  Vanochtend liep ik nietsvermoedend naar mijn kliko in de tuin en had het eigenlijk niet eens in de gaten dat het eigenlijk al licht was om 06.45 uur. Ik liep richting het noorden. Op de terugweg, wat naar zuid gaat, viel het pas op, daar was het nog donker. Huh, dat klopt niet. Zou de aarde gedraaid zijn? De zon komt op in het noorden? Hellup. Toch nog even omdraaien naar het noorden. Bummer, <knip> kassen.

  Bijgaand een foto van de lichtgloed vanuit m'n tuin. Zwembad verlichting, ok, daar kan ik nog net mee leven, tennisbaanverlichting is er niets bij, maar dit slaat echt alles. Ok, het was bewolkt en de foto is 4" belicht, maar toch, het geeft toch goed een indruk, hoe licht het hier was.

  Klik op de afbeelding voor een grotere versie naam: PICT5415b.jpg views: 1 grootte: 234,8 KB id: 1093329

  Last bewerkt door MachinMan; 12-10-11, 06:09. Reden: tekst iets aangepast

  #2
  Als antwoord op m'n vraag aan de gemeente Heusden een tijd geleden over lichtvervuiling kreeg ik onderstaand als antwoord terug:

  Bijgevoegd zijn de voorschriften bij het Besluit glastuinbouw.

  In deze voorschriften is te lezen dat de voorschriften voor de maanden juni, juli en augustus ten aanzien van de bovenafscherming ten behoeve van assimilatieverlichting niet van toepassing zijn. Met andere woorden dat er in die periode assimilatieverlichting toegepast mag worden wanneer deze minder is dan 15.000lux.
  De voorschriften voor zijafscherming blijven het hele jaar van toepassing (zie voorschrift 1.5.6 en 1.5.7.)


  En daarnaast nog het gehele, zeg maar, juridische document:  · Bijlage 2. behorende bij het Besluit glastuinbouw

  • A. Begrippen

  In deze bijlage wordt verstaan onder:
  met betrekking tot belichting:
  o – assimilatiebelichting: kunstmatige belichting van gewassen, gericht op de beïnvloeding van het groeiproces van de gewassen, waarvan het geïnstalleerde elektrische vermogen op enig moment meer bedraagt dan 20 W/m2;
  o – donkerteperiode: periode van 1 november tot 1 april van 18.00 tot 24.00 uur en van 1 april tot 1 mei en van 1 september tot 1 november van 20.00 tot 02.00 uur;
  o – nanacht: periode van 1 november tot 1 april van 24.00 uur tot het tijdstip van zonsopgang en van 1 april tot 1 mei en van 1 september tot 1 november van 02.00 uur tot het tijdstip van zonsopgang

  · Paragraaf 1.5 Assimilatiebelichting en verlichting
  Paragraaf 1.5.1 Toepassing van assimilatiebelichting
  1.5.1 Een permanente opstand van glas of kunststof waarin assimilatiebelichting wordt toegepast, is aan de bovenzijde voorzien van een lichtscherminstallatie waarmee ten minste 98% van de lichtuitstraling kan worden gereduceerd.
  1.5.2 Voorschrift 1.5.1 is niet van toepassing op een permanente opstand van glas of kunststof waarin uitsluitend assimilatiebelichting wordt toegepast buiten de donkerteperiode en de nanacht.
  1.5.3 Voorschrift 1.5.1 is tot 1 januari 2018 niet van toepassing op een permanente opstand van glas of kunststof waarin assimilatiebelichting wordt toegepast en waarbij het technisch redelijkerwijs niet kan worden gevergd de bovenzijde te voorzien van een lichtscherminstallatie als bedoeld in dat voorschrift.
  1.5.4 Indien assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van meer dan 15.000 lux wordt toegepast, is vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang de bovenzijde van de permanente opstand op een zodanige wijze afgeschermd dat ten minste 98% van de lichtuitstraling wordt gereduceerd.
  1.5.5 Indien assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux wordt toegepast, is in een permanente opstand van glas of kunststof als bedoeld in voorschrift 1.5.1:
  o a. gedurende de donkerteperiode die toepassing niet toegestaan, tenzij de bovenzijde op een zodanige wijze is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 98% wordt gereduceerd, en
  o b. gedurende de nanacht die toepassing niet toegestaan, tenzij de bovenzijde op een zodanige wijze is afgeschermd dat de kierbreedte ten hoogste 25% van de oppervlakte van de lichtschermen bedraagt.
  1.5.6 Vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang is de gevel van een permanente opstand van glas of kunststof waarin assimilatiebelichting wordt toegepast op een zodanige wijze afgeschermd dat de lichtuitstraling op een afstand van ten hoogste 10 meter van die gevel met ten minste 95% wordt gereduceerd en de gebruikte lampen buiten de inrichting niet zichtbaar zijn.
  1.5.7 De overige verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting dan wel ten behoeve van reclamedoeleinden wordt zodanig uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken van woning wordt voorkomen.
  Paragraaf 1.5.2 Overgangsbepalingen
  1.5.8 In afwijking van voorschrift 1.5.1 is tot 1 januari 2017 een permanente opstand van glas of kunststof waarin assimilatiebelichting wordt toegepast aan de bovenzijde voorzien van een lichtscherminstallatie waarmee ten minste 95% van de lichtuitstraling kan worden gereduceerd, mits deze lichtscherminstallatie is aangebracht voor 1 januari 2014. Een permanente opstand van glas of kunststof die is opgericht voor 1 oktober 2009 en waarin reeds voor dat tijdstip assimilatiebelichting werd toegepast is in ieder geval met ingang van 1 oktober 2010 aan de bovenzijde voorzien van een dergelijke lichtscherminstallatie.
  1.5.9 In afwijking van voorschrift 1.5.5 is, indien assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux wordt toegepast in een permanente opstand van glas of kunststof als bedoeld in voorschrift 1.5.8:
  o a. tot 1 januari 2014 gedurende de donkerteperiode die toepassing niet toegestaan, tenzij de bovenzijde op een zodanige wijze is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 95% wordt gereduceerd, en
  o b. tot 1 oktober 2010 gedurende de nanacht die toepassing wel toegestaan voor zover de bovenzijde nog niet is voorzien van een lichtscherminstallatie waarmee ten minste 95% van de lichtuitstraling kan worden gereduceerd.
  1.5.10 Voorschrift 1.5.8 is tot 1 januari 2013 niet van toepassing op een permanente opstand van glas of kunststof als bedoeld in dat voorschrift die aan de bovenzijde reeds voor 1 mei 2009 is voorzien van een lichtscherminstallatie waarmee ten minste 85% van de lichtuitstraling kan worden gereduceerd.
  1.5.11 In afwijking van voorschrift 1.5.5 geldt tot 1 januari 2013 voor een permanente opstand van glas of kunststof als bedoeld in voorschrift 1.5.10 dat de bovenzijde vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang op een zodanige wijze is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 85% wordt gereduceerd.

  Commentaar


   #3
   Dus in t slechtste geval tot 2018 geen bovenafdekking van de kassen.
   In mijn regio zijn er richting Heerhugowaard aardig wat kassen weggevallen (qua belichten 's nachts dan). Waarschijnlijk door bedrijsvernieuwing of verplaatsing.
   Maar richting Wervershoof is er een grote bij gekomen zo'n 2 jaar geleden. Net op tijd om nog tot 2018 te mogen belichten, hiep hiep hoera.
   De buren (andere kastelers) zijn er zeker niet blij mee omdat andere gewassen juist geen belichting 's nachts willen (mogen) hebben. Een goede ontwikkeling! :lol:
   Misschien rolt daar ook nog wat uit.

   De laatste jaren is op een kilometer of 3 afstand van ons huis maar liefst 450 hectare kassen gebouwd. Daar vlakbij is namelijk (ik denk althans dat t meespeelt) het gasmengstation voor de pijpleiding naar de U.K..Gelukkig belichten de meeste telers of niet of alleen overdag. Diegene die wel 's nachts belichten hebben 95% afdekking (dus ook aan de bovenkant). De telers zelf controlen elkaar en willen niet in t negatieve komen bij t publiek. Een overkoepelende organisatie controleert ook nog eens. Bovendien heeft onze gemeente iemand aangesteld om controles bij de bedrijven uit te voeren.
   Last bewerkt door marcoverstraaten; 12-10-11, 19:01.
   Motto: Boterzacht bewerken!

   Commentaar

   Werken...
   X