Announcement

Collapse
No announcement yet.

Het ontwerp "BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016" is er

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Het ontwerp "BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016" is er

  Ik vond net een oud mailtje in mijn spambox dat er een Besluit activiteiten leefomgeving (AMvB Omgevingswet) is en en concept voor de wet die daaruit voort is gekomen. Een aantal van ons hebben destijds input geleverd voor deze consultatie en daarbij natuurlijk gefocused op het fenomeen lichthinder/lichtvervuiling. Via deze link kom je bij het concept. Mogelijk post ik nu iets wat in de archieven van ons forum al ergens staat, dan sorry

  Artikel Artikel 4.768 is meteen al interessant in het kader van de topics over assimilatieverlichting. Ook lees ik (niet zo best) dat het aspect lichthinder gedecentraliseerd is. Wat dat dan precies betekent heb ik nog niet gelezen ('t is een wall of text) maar dat klinkt als "de gemeentes zoeken dat zelf maar uit". Ik weet niet of ik daar blij mee ben, al is Utrecht dan wel weer actief geworden.

  Alles lijkt in ieder geval om artikel 2.10 te draaien:

  Artikel 2.10 (specifieke zorgplicht)
  1. Degene die een milieubelastende activiteit of een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.2, is verplicht:
  a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen,
  b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen, die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, en
  c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

  2. Voor milieubelastende activiteiten houdt deze plicht in ieder geval in dat:
  a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
  b. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen,
  c. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
  d. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt,
  e. alle passende maatregelen worden getroffen om ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan te voorkomen,
  f. afvalwater dat wordt geloosd en gekanaliseerde emissies van stoffen in de lucht doelmatig kunnen worden bemonsterd,
  g. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund,
  h. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt, en gepresenteerd, en i. voor zover verontreiniging van de bodem ontstaat, herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk blijft.


  Veel leesplezier en ik ben benieuwd wat de lezertjes met wat meer beleidsmatige kennis en ervaring hier van denken. Als ik dit zo lees is lichthinder lastig hard te maken en blijft het een kwestie van 'moeilijk doen'.
  Public Outreach @ Sterrenwacht Midden-Nederland | 210mm ~F5 DHZ dobson in de maak | verder: singlespeed MTB, SSCX & ouwe gamer

 • #2
  Goed dat je er aandacht voor vraagt, want we moeten waakzaam zijn.
  Ik heb dat besluit bestudeerd. Het zal nog wel even duren voordat het in werking treedt (waarschijnlijk 2019).
  Er zijn pluspunten, minpunten en gemiste kansen.

  Pluspunten:

  - introductie van de term "milieubelastende activiteiten". Dit is een ruim begrip. Voorbeelden van milieubelastende activiteiten: lichtreclame, skybeamers, schijnwerpers, slecht afgeschermde lantaarnpalen, gevelverlichting, assimilatiebelichting in kassen etc. etc.;

  - de term "beste beschikbare technieken" in de tekst die je citeert. Dit is een belangrijk begrip.
  Wie veel licht gaat uitstralen, moet de beste beschikbare technieken toepassen om lichthinder en schade aan het milieu (bijv. verstoring van bioritme van mensen, flora en fauna) te voorkomen. Dit is een goed basisprincipe om elke lichtvervuiler aan te pakken. Dat kan dus ook de gemeente zijn die lantaarnpalen in je tuin of slaapkamer laat schijnen.
  De best beschikbare techniek is: licht uitzetten. Maar dat kun je niet altijd eisen (je verzandt al snel in een discussie over veiligheid en economische belangen). Andere beschikbare technieken zijn: afschermen van licht zodat het niet omhoog schijnt, licht alleen op bepaalde tijden inschakelen, lichtbron minder hoog plaatsen en er valt nog wel meer te bedenken om de lichtvervuiling minder erg te maken.

  Gemiste kans:
  De regels voor assimilatieverlichting van kassen blijven in principe hetzelfde.
  Ik noem dat een gemiste kans, want vooral na middernacht en in de maanden mei en augustus zijn de regels nu al te slap.
  Bovendien kunnen gemeenten ontheffing verlenen. In de praktijk wordt veel te gemakkelijk ontheffing verleend.
  Wie in de buurt van kassen woont, moet goed op huis-aan-huiskrantjes en de gemeentelijke website letten. Als je het woord "maatwerk" leest, moeten de alarmbellen gaan rinkelen.

  Minpunt:
  er wordt niks gedaan aan de nieuwe bron van lichtvervuiling:
  grote led-schermen met bewegende reclame die op steeds meer plekken opduiken. Als ze er eenmaal staan, wordt het lastig er nog iets aan te doen.

  Comment


  • #3
   Wat ik heb begrepen is dat dit een zeer verstrekkende wet is, die de decentrale overheid verregaande vrijheden op diverse deelterreinen biedt, in tegenstelling tot wat nu het geval is Dat zou kunnen betekenen dat in gemeenten waar belang wordt gehecht aan de tuinbouwsector de situatie voor ons verslechtert. Dat is althans de verwachting van een lid van onze sterrenwacht die bij de millieudienst werkzaam is.
   "Vette hap" zei de boer, en hij tankte diesel www.etoiles.nl
   Royal-Enfield Bullet - 462 cc Hatz Diesel

   Comment


   • #4
    Originally posted by dieseltijger View Post
    Dat zou kunnen betekenen dat in gemeenten waar belang wordt gehecht aan de tuinbouwsector de situatie voor ons verslechtert. Dat is althans de verwachting van een lid van onze sterrenwacht die bij de millieudienst werkzaam is.
    Een gemeente mag niet alleen de belangen van ÚÚn sector dienen, maar moet ook serieus rekening houden met de belangen van alle (andere) inwoners en het milieu.
    Wellicht kan de medewerker van de milieudienst deze basisregel van goed bestuur nog even onder de aandacht brengen bij zijn/haar tuinbouwminnende collega's en/of wethouders:

    Artikel 2:4 Algemene wet bestuursrecht
    1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.
    2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming be´nvloeden.

    Comment


    • #5
     Jammer dat de regel zo vaag is, van de andere kant, dat maakt dan wel dat een heel gamma aan hinderlijke zaken kan aangekaart worden op deze basis.

     Het probleem bij lichthinder is dat bij andere milieuhinder of -vervuiling het probleem als vanzelfsprekend wordt genomen, bij licht is dat niet zo.
     Je krijgt er geen ziekte van, of je gaat er niet aan dood, bij wijze van spreken.

     Als je het bekijkt met ˛nze bril, dan is het wel vanzelfsprekend.
     Idem met geluidshinder, er zijn voorbeelden van constant gebrom uit fabrieken dat met succes aangekaart is door omwonenden.
     Alleen is het nog een categorie moeilijker om de hinder effectief vast te stellen bij licht.


     Skywatcher Esprit 80ED f/5 Triplet apo, 127mm f/7.5 triplet apo, Meade 10” LX200 ACF f/10 sct; 12" f/4 Sumerian dob. AVX mount, NEQ-6 pro mount, Canon 600D (modded)

     Comment

     Working...
     X