Aankondiging

Samenvouwen
Nog geen aankondiging momenteel

Klimaatverandering

Samenvouwen
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Alles wissen
nieuwe berichten

  Klimaatverandering

  Onder Global warming op Wikipedia valt op dat de temperatuur op aarde- of beter op de plaatsen waar die accuraat gemeten werd, dus vooral Europa en Noord-Amerika- langzaam daalde tot 1914 om dan plots een omslag te maken .Dit correleert geenszins met de oplopende koolstofdioxide concentratie die reeds duidelijk aan de gang was voor 1914.In 1914 werd het Panamakanaal opengesteld: is daar een verband? In ieder geval weten wij dat de temperatuur in Europa en Noord-Amerika hoger was tijdens het tertiair dat eindigde 2 miljoen jaar terug,de tijd waar Noord en Zuid-Amerika door tektonische activiteit met elkaar verbonden werden. Het zeeniveau is ongeveer 50 cm.hoger in de pacific dan in de golf van Mexico waardoor zich een continue stroom tropisch warmwater bij de golfstroom kon voegen.Het sluiten van de verbinding gebeurde langzaam waardoor de kracht van deze influx langzaam afnam met ook een langzame afkoeling in de laatste paar miljoen jaar van het tertiair. Het wegvallen van deze hulpmotor van de golfstroom zorgde 2 miljoen jaar terug voor een drastiche afkoeling en het ontstaan van de ijstijden.Deze periodieke ijsvorming volgens de Milankovitsch cycli deed zich evenwel niet voor in Siberie en in westelijk Noor-Amerika twee regio's niet beinvloed door de golfstroom maar uiteraard wel onderhevig aan de Milankovitsch cycli.Kan de opening van het Panamakanaal in 1914 een rol spelen in de huidige opwarming in grote (niet alle) delen van het noordelijk halfrond? De opwarming is minder duidelijk in het zuidelijk halfrond met zelfs toenemende ijsvorming op Antartica. Uiteraard is het intermittent openen van de kanaalsluizen kwantitatief niet te vergelijken met de continue stroom in het tertiair maar vergeten we niet dat de watermassa 98% van de warmteenergie van het aardoppervlak bevat zodat minieme wijzigingen in bv.de golfstroom toch merkbare gevolgen kunnen hebben op de luchttemperatuur.

  #2
  Je zou moeten uitrekenen hoeveel water er door het Panamakanaal stroomt, dan krijg je een idee van de hoeveelheid extra energie. Ik gok zo voor de vuist weg dat dat zo weinig is dat je er niets van gaat merken.
  What where the skies like when you were young?

  Commentaar


   #3
   De capaciteit van de Panamakanaalmotor is benaderend te berekenen op een gigawatt, wat zeker onvoldoende is om de klimaatopwarming in het gebied onder invloed van de golfstroom te verklaren. Het klimaat staat evenwel onder zeer diverse,complexe en met elkaar interagerende invloeden. Zo kan de opwarming van de Atlantische oceaan een noordwaardse verschuiving van het zwaartepunt van het Atlantisch hoog ,de grote motor van de luchtcirculatie, veroorzaken. Dit blijft speculatief maar zeker is de plotse temperatuuromslag in 1914 het openingsjaar van het Panamakanaal.

   Commentaar


    #4
    Dit blijft speculatief
    Understatement van het jaar.
    Alexis Cousein -- "Number Six is feeling unmutual today". Zelfgemaakte 400mm f/4.46 op Tom O. platform; 250mm f/4.8 Alkaid; Skywatcher 130mm f/5 reflector; 60mm Lunt.

    Commentaar


     #5
     Opvallend is de toename van de snelheid van opwarming van de noordelijke hemisfeer sinds de openstelling van het verbrede Panamakanaal sinds een viertal jaar en ook de versnelde toename van ijsvorming op Antartica.

     Commentaar


      #6
      Het Panama kanaal heeft aan beide zijden (zee)sluizen omdat het centrale zoetwater meer (een groot gedeelte van het Panama kanaal is dus niet gegraven) beduidend hoger ligt, dus boven zeeniveau. Er is dus sinds 1914 geen druppel zeewater uitgewisseld tussen west en oost van Panama. Er is alleen zoet water (gelijk aan het totale tonnage van de passerende schepen) weggelekt naar beide zijden. De hoeveelheden daarvan stellen niets voor, zo stroomt er bij Hoek van Holland echt veel meer zoet water de zee in dan bij Panama.

      https://www.google.nl/search?q=doors...NwfYejbEwYlYM:


      Objectieven in huis met de maten: 22,30,35,44,50,56,65,70,80,88,100,127,150,200,250, 315 en 400mm

      Commentaar


       #7
       Het niveau van de pacificzijde is ongeveer een halve meter hoger dan aan de alanticzijde, onvermijdelijk is dus passage van water uit de pacific naar de atlantic, de sluizen ertussen veranderen hier fundamenteel niets aan. De versluisde hoeveelheid is uiteraard zeer beperkt maar iedere calorie die in de golfstroom gepompt wordt blijft erin gevangen. Tijdens het Tertiair was er vrije stroming, de temperatuur in Noordeuropa was dan ook tot bijna 10 gr. hoger dan heden op het maximum van de stroming. Voor 10 miljoen jaar begon die af te nemen door tektonische activiteit om volledig te stoppen voor 2 miljoen jaar; parallel hieraan langzame afkoeling in Nooreuropa en start Jistijd voor 2 miljoen jaar.

       Commentaar


        #8
        Origineel geplaatst door rowi Bekijk bericht
        Het niveau van de pacificzijde is ongeveer een halve meter hoger dan aan de alanticzijde, onvermijdelijk is dus passage van water uit de pacific naar de atlantic, de sluizen ertussen veranderen hier fundamenteel niets aan. De versluisde hoeveelheid is uiteraard zeer beperkt maar iedere calorie die in de golfstroom gepompt wordt blijft erin gevangen. Tijdens het Tertiair was er vrije stroming, de temperatuur in Noordeuropa was dan ook tot bijna 10 gr. hoger dan heden op het maximum van de stroming. Voor 10 miljoen jaar begon die af te nemen door tektonische activiteit om volledig te stoppen voor 2 miljoen jaar; parallel hieraan langzame afkoeling in Nooreuropa en start Jistijd voor 2 miljoen jaar.
        Nogmaals, er ligt een zoetwater meer tussen, wat flink HOGER ligt, er is dus geen doorstroom van zeewater! Er stroomt alleen zoetwater naar beneden, zowel naar west, als naar oost.
        Objectieven in huis met de maten: 22,30,35,44,50,56,65,70,80,88,100,127,150,200,250, 315 en 400mm

        Commentaar


         #9
         Correlaties kunnen nuttige aanwijzingen opleveren, maar op zich niet meer dan dat. Zie bijv. http://www.tylervigen.com/spurious-correlations

         Commentaar


          #10
          Welk ook het niveau is van gepasseerde sluizen tussen twee wateroppervlaktes, het verschil tussen begin- en eindniveau bepaalt de netto transfert van water. Zoet- of zoutwater maakt niets uit wat betreft overdracht van energie (warmte).
          Opvallend is dat van alle oceaanstromingen volgens satellietwaarnemingen de golfstroom de sterkste opwarming kent. 99 p.c. van de thermische energie van het aardoppervlak is bevat in water. Dit betekent dat 0,01 gr.opwarming van zeewater -nauwelijks meetbaar- een opwarming van 1 gr.in de aanliggende atmosfeer kan veroorzaken, iets wat ervaren wordt als een duidelijke klimaatsverandering. De vraag blijft of deze al bij al beperkte energietransfert ( te vergelijken met een continu actieve kerncentrale ) een factor vormt in de klimaatsverandering die wij doormaken. Aangezien dit een uiterst complex gegeven is met talrijke elkaar be´nvloedende elementen is de vraagstelling gewettigd.

          Commentaar


           #11
           Beste rowi, kun jij me uitleggen hoe zout water vanuit de Pacific via meerdere sluizen omhoog (ja, omhoog! )stroomt, zich door een hoger gelegen zoetwatermeer vecht, om vervolgens weer af te dalen, door sluizen heen naar de Antlantische oceaan stroomt? Dat tweede deel kan, maar zeewater dat eerst omhoog stoomt en door sluizen hoogte wint?? Dat kan alleen in een gesloten, dichte buis over de hele lengte die je eerst helemaal moet volzuigen met water. Werkt alleen bij het leeghalen van een benzinetank met een slangetje.
           Objectieven in huis met de maten: 22,30,35,44,50,56,65,70,80,88,100,127,150,200,250, 315 en 400mm

           Commentaar


            #12
            Er is wel iets van warmte-overdracht als een sluis gevuld wordt met water. Als het onderste water warmer is dan het bovenste, dan zal het mengels in de bak het gewogen gemiddelde zijn. Doe je daarna de bovenste sluis open, en je gaat opnieuw uit van totale menging van het water in de bak met het water boven, dan krijg je opnieuw het gewogen gemiddelde. Probleem is dat de hoeveelheid water in de bak zoveel kleiner is dan de hoeveelheid water in het kanaal, dat je heel weinig warmte kan doorgeven. Als je voor de simpelheid ervan uitgaat dat al die warmte behouden blijft kan je de sommen vrij eenvoudig maken.

            Zodra je het model iets minder onrealistisch maakt, dus gaat werken met verdamping, stroomsnelheden, regen, aanvoer van rivieren en weet ik wat, denk ik niet dat je wat zinnigs overhoud. Daarvoor is de verhouding tussen de hoeveelheid water in het kanaal versus de hoeveelheid water in de totale Golfstroom gewoon veel en veel te klein, en dat ga je al zien met het speelgoedmodel.
            What where the skies like when you were young?

            Commentaar


             #13
             @ Derk : misschien is de correlatie niet 'spurious'. Het mooie en boeiende aan wetenschap (en dit forum ) is dat het verborgen correlaties wil ontrafelen.
             svdwal : de wet van behoud van energie stelt dat alle energie die in een systeem gebracht wordt behouden blijft en dus 'ergens' moet terug te vinden zijn. De vraag is of de hoeveelheid warmte die meesluist met de 20.000 schepen van enige betekenis is voor ons klimaat (dat voor een groot deel bepaald wordt door de golfstroom ). Het zijn inderdaad druppels in een grote stroom maar onderschat de invloed niet van een minieme stijging van de watertemperatuur in de golfstroom op onze atmosferische temperatuur ( wat wij 'klimaat' noemen).

             Commentaar


              #14
              Ik geef het op
              Objectieven in huis met de maten: 22,30,35,44,50,56,65,70,80,88,100,127,150,200,250, 315 en 400mm

              Commentaar


               #15
               rowi

               Die minieme stijging is zo miniem dat die zowiezo al totaal wegvalt in de meetfout. Ga maar eens rekenen met realistische waardes voor de watervolumes en de temperatuursverschillen.

               Zodra je die indicatie hebt voor de temperatuurstijging is de volgende stap het kijken hoe groot die is ten opzichte van andere invloeden op de temperatuur. Is het de dominerende factor, is het een secundaire factor, of bungelt die ergens onderaan met allerlei andere trivialiteiten die een verschil maken op 10 cijfers achter de komma?
               What where the skies like when you were young?

               Commentaar

               Werken...
               X